Vols comunicar una parada policial per perfilació racial? Descàrrega l'app
background

Informe identificacions policials i perfilació ètnica a Catalunya 2018

Taxa d'identificació i ratio de desproporcionalitat

infografia taxa d'identificació

Descarrega’t l'informe

Per cada persona amb nacionalitat espanyola se n’aturen més de 7 amb nacionalitat estrangera

Les persones racialitzades i/o amb nacionalitat estrangera són més aturades per la policia que les persones blanques i/o amb nacionalitat espanyola. Segons dades dels Mossos d’Esquadra, referents al nombre d’identificacions de 2017, a Catalunya, un 54,1% del total d’identificacions s’adrecen a persones estrangeres, quan aquestes només representen un 13,70% de la població catalana. En altres paraules, per cada persona amb nacionalitat espanyola se n’aturen 7,4 amb nacionalitat estrangera.

Si ens fixem en les nacionalitats per separat, la ràtio arriba a xifres com 16,6 (Equador), 16,8 (República Dominicana) o 18,3 (Algèria). A l’observació directa realitzada a Ciutat Vella, les persones racialitzades identificades constitueixen el 94% del total. De la mateixa manera, en la mostra comparativa representen el 90% del total.

Identificacions per perfil ètnic segons racialització

94%

Taxa de persones racialitzades identificades (94%) VS taxa de persones identificades NO racialitzades (6%). Resultat de l'observació directa.

Ètnia de les persones identificades segons l’enquesta feta a través de la web. Grups ètnics identificats de major a menor.

Magrebí/Àrab 56%
Afrodescendent 29%
Indígena Sud-Americà 6%
Sud-Est Asiàtic 5%
Gitana 3%

Taxa comparativa segons la quantitat de vegades que han estat identificades les persones racialitzades entrevistades, en l’ultim any.

89%
Més de 15 vegades
11%
Menys de 5 vegades

Taxa d'identificacions totals i per nacionalitat de Catalunya (2017)

Persones identificades Catalunya Població Catalunya Taxa identificació (%) Ràtio desproporcionalitat
Espanyola

(45,4%)

171.367

(86,21%)

6.514.46
2,63 (1)
Estrangera

(54,1%)

203.972

(13,70%)

1.041.362
19,59 7,4
Sense especificar

(0,5%)

1.886
- - -
TOTAL 377.225 7.555.830 4,99 -
Les cinc nacionalitats més identificades a Catalunya:
Marroc 40.668 207.082 19,64 7,5
Romania 24.424 89.071 27,42 10,4
Equador 11.817 26.696 44,27 16,8
República Dominicana 7.906 18.074 43,74 16,6
Colòmbia 7.720 26.406 29,24 11,1
Altres nacionalitats amb diferents perfils ètnics:
Pakistan 6.505 44.202 14,72 5,6
Perú 5.911 18.286 32,33 12,3
Algèria 4.172 8.651 48,23 18,3
Bulgària 3.201 11.308 28,31 10,8
Senegal 3.119 20.323 15,35 5,8
Font: Dades oficials de Mossos d'Esquadra 2017 i dades IDESCAT 2017
La taula de dalt ens explica que, mentre les persones estrangeres s'emporten un 54,1% del total d'identificacions, només representen el 13,70% de la població total de Catalunya. Així, la seva taxa d'identificació, 19,59, és gairebé 17 punts més alta que l'espanyola. És a dir, gairebé un 20 de cada 100 persones amb nacionalitat estrangera empadronades a Catalunya van ser identificades el 2017, mentre menys de 3 de cada 100 espanyoles van viure la mateixa experiència. En altres paraules, per cada persona espanyola que és aturada, són aturades 7,4 persones amb nacionalitat estrangera. Si ens fixem en algunes nacionalitats de forma específica, veiem que les taxes d'identificació es disparen i la ràtio de desproporció augmenta, especialment en la nacionalitat equatoriana (16,8), dominicana (16,6) o algeriana (18,3).

Persones identificades segons tipus d'actuació i nacionalitat (2017)

Persones amb nacionalitat espanyola N % Persones amb nacionalitat estrangera N %
1 Robatori amb força 6.469 3,77 1 Control policial de pas 17.046 8,36
2 Discussió verbal 5.721 3,34 2 Dispositiu de seguretat ciutadana/judicial 13.425 6,58
3 Conflicte familiar 5.600 3,27 3 Discussió verbal 9.842 4,83
4 Persona que causa inseguretat 5.565 3,25 4 Persona que causa inseguretat 9.741 4,78
5 Control policial de pas 4.951 2,89 5 Furt 9.315 4,57
6 Furt 4.859 2,84 6 Conflicte familiar 6.825 3,35
7 Agressió entre persones 4.562 2,66 7 Agressió entre persones 6.809 3,34
8 Persona demana ajuda 4.301 2,51 8 Problemes amb clients 6.392 3,13
9 Problemes amb clients 4.119 2,40 9 Campanya de Prevenció/Informació 6.323 3,10
10 Dispositiu de seguretat ciutadana/judicial 4.070 2,38 10 Vigilàncies i Proteccions 6.058 2,97
11 Danys contra la propietat privada 3.888 2,27 11 Robatori amb força 5.778 2,83
12 Ocupació il·legal de propietat particular 3.884 2,27 12 Vigilància nucli urbà 4.384 2,15
13 Violència de Gènere 3.588 2,09 13 Ocupació il·legal de propietat particular 4.261 2,09
14 Persona morta en edifici 3.498 2,04 14 Violència de Gènere 4.240 2,08
15 Actuació amb malalt mental 3.337 1,95 15 Sense especificar 4.078 2,00
16 Assistència o auxili al ciutadà 3.167 1,85 16 Identificació policial 3.611 1,77
17 Amenaces i/o coaccions 3.165 1,85 17 Patrullatge a Peu 3.501 1,72
18 Suport policial 3.019 1,76 18 Dispositiu CISA 3.487 1,71
19 Temptativa de suïcidi 2.951 1,72 19 Ordre de detenció 3.203 1,57
20 Robatori amb violència i/o intimidació 2.914 1,70 20 Persona demana ajuda 3.128 1,53
21 Violència domèstica 2.882 1,68 21 Baralla en espai públic 3.098 1,52
22 Sense especificar 2.756 1,61 22 Robatori amb violència i/o intimidació 2.761 1,35
23 Alarma de robatori en local 2.741 1,60 23 Suport policial 2.646 1,30
24 Campanya de Prevenció/Informació 2.664 1,55 24 Dispositiu CRONOS 2.395 1,17
25 Vigilàncies i Proteccions 2.561 1,49 25 Amenaces i/o coaccions 2.371 1,16
Font: Dades oficials de Mossos d'Esquadra 2017
Tal com ens mostra la taula, pel que fa als motius o tipus d'actuació a què responen les identificacions, ens trobem que en el cas de persones de nacionalitat estrangera, un 15% (30.471 persones) responen a «control de policia de pas» o «dispositiu de seguretat ciutadana», mentre que en el cas de les persones espanyoles el principal motiu d'identificació és el de «robatori amb força». Entenem que cada tipus d'actuació va envoltada d'unes implicacions diferents. Així, mentre que el robatori amb força respon a uns indicis de sospita clars o, si més no, definits, en el cas de control de policia de pas es dóna màniga ample a l'agent perquè utilitzi la seva discrecionalitat o «ull policial» per parar qui consideri oportú.
background

Aprèn a ser un bon agent de l'autoritat

Malgrat els agents saben que les identificacions policials per perfil ètnic són il·legals, es practiquen de forma sistèmica. No es tracta doncs de l’actitud racista que puguin tenir uns agents en concret, sinó de la deshumanització promuguda pel sistema policial i institucional a tots els nivells.

Comparativa població migrada i identificacions a Catalunya

Tal com es pot apreciar al mapa, s’estableix una relació directa entre les zones amb més identificacions i les zones amb més població estrangera. Aquesta relació no és casual. Al nostre parer, respon a un pensament racista profundament arrelat en l’imaginari social i policial: l’associació automatitzada d’estrangeria i delinqüència. Algú podria dir que el volum d’identificacions també està directament relacionat amb el volum de població de cada ABP (Àrea Bàsica Policial), i és cert, però mentre el coeficient de correlació entre les identificacions i la població total és de 0,78, la correlació entre identificacions i població estrangera és 10 punts més alta: 0,88.

Percentatge de població estrangera respecte del total de població de Catalunya el 2017, agrupat per ABPs

Percentatge d'identificacions a persones migrades respecte del total d'identificacions practicades a Catalunya el 2017, agrupat per ABPs

Idees clau

1

Les persones racialitzades i/o amb nacionalitat estrangera són més aturades per la policia que les persones blanques i/o amb nacionalitat espanyola: per cada persona amb nacionalitat espanyola se n’aturen 7,4 amb nacionalitat estrangera.

2

Al voltant d’un 80% de les persones racialitzades que han sigut enquestades han estat aturades en més d’una ocasió.

3

Les persones amb fenotip magrebí/àrab són les més aturades pels cossos policials.

4

La sobre-identificació de comunitats estrangeres no comporta una major efectivitat.

5

No recollir dades públiques sobre etnicitat fa impossible mesurar l’abast real de la discriminació institucional.

5 indicadors

que es repeteixen en els discursos de les persones entrevistades

  • “Coincidir amb el perfil” sense cap més explicació com a motiu de la identificació

  • No tenir dret a preguntar el motiu de la identificació

  • Sensació d’exposició i criminalització pública

  • Normalització i interiorització de la criminalització, derivada de la quotidianitat amb què es repeteixen les identificacions

  • Agressivitat verbal i/o física per part dels agents de policia durant la identificació