Vols comunicar una parada policial per perfilació racial? Descàrrega l'app

Manifest

Identificacions per perfil racial

La mostra del racisme institucional més bàsic i quotidià. Quan la seguretat és l'excusa per coartar drets i llibertats.

El “perfil racial” és un criteri normalitzat en moltes identificacions o controls, en què es demana la documentació a persones seleccionant-les pel seu aspecte físic; pel que semblen, i no pel que han fet. Aquests controls es donen de forma generalitzada i amb total impunitat, tant en espais públics com privats freqüentats per persones amb trets físics identificats com a diversos per la població majoritària.

És una pràctica discriminatòria, racista, classista i il·legal, ja que xoca frontalment tant amb els Drets Humans com amb les lleis vigents. Tot i això, els cossos de seguretat públics, la justifiquen com a una acció necessària per a l’efectivitat de la seva tasca securitària. Tanmateix, segons dades oficials, més del 74% de les persones identificades no ha comès cap delicte [1].

Per tant, posem de manifest que les parades selectives per perfil racial:

 • Són una “pràctica persistent i generalitzada de control identitari” [2], és a dir, un procediment sistematitzat i no fets aïllats que depenguin d’un funcionari en concret.
 • Són discriminatòries i suposen una limitació de la llibertat de moviment, sobretot per a les persones en situació administrativa irregular, que davant la vulnerabilitat opten per no tornar als espais públics que habitualment freqüentaven.
 • Suposen una porta oberta a detencions arbitraries, multes, ordres d’expulsió, ingressos al CIE i deportacions, entre altres altres mesures injustes.
 • Mostren a la societat que les persones de fenotip no dominant -tant estrangera com local- són sospitoses a ulls de l’Estat. Vinculen l’aparença física amb l’incompliment de la norma i reforcen l’estigmatització i la criminalització de les minories, fet que dificulta la convivència democràtica i normalitza el control social per part de la policia.
 • És un criteri inefectiu i contraproduent en termes de seguretat ciutadana, ja que la gran desproporció entre les identificacions i els delictes comesos genera desconfiança cap a la policia i menor predisposició a col·laborar amb l’Estat.

Per això, exigim a les institucions que:

 • Reconeguin la dimensió real dels controls d’identitat per perfil racial i els condemnin.
 • Facilitin informació operativa de qualitat als agents de policia. Prenguin mesures i donin instruccions clares adreçades a prohibir i prevenir la identificació de persones innocents per descripcions massa genèriques que es basin en el color de pell, l’ètnia o característiques físiques, culturals i religioses.
 • Formin a la policia en matèria de racisme, per tal de dur a terme identificacions sota els principis d’igualtat i no discriminació, de conformitat amb Codi Europeu d’Ètica de la Policia.
 • Justifiquin i recullin dades de cada actuació d’identificació i registre que realitzin (incloent motiu, perfilació ètnica i resultat) i publiquin regularment estadístiques sobre la qüestió.
 • Introdueixin mesures de control internes i externes i apliquin sancions contra els agents que identifiquin de forma discriminatòria o injustificada.
 • Facilitin mecanismes de denúncia per a la població objecte d’identificacions i registres, i afavoreixin un sistema de control extern d’aquests processos.
 • Difonguin activament els drets i garanties de les persones i donin resposta a les seves preocupacions sobre els criteris de les identificacions policials.

Cal acabar amb les identificacions per perfil racial perquè, a més de frenar en sec la vida quotidiana de les persones, engeguen una cadena de vulneracions de drets fonamentals com:

 • el dret a la no discriminació i el principi d’igualtat,
 • el dret a la llibertat de moviment,
 • el dret a la dignitat,
 • el dret a la llibertat i seguretat personals,
 • el dret al respecte de la vida privada i familiar i
 • el dret a la llibertat religiosa, entre altres.

Perquè l’aparença deixi de ser un motiu de control policial, actua i signa el manifest.


[1] Dades facilitades pel Ministeri de l’Interior el 2014
[2] Relator Especial de Nacions Unides en el seu informe sobre Espanya del 2013

Participen

Un projecte amb el suport de: