Vols comunicar una parada policial per perfilació racial? Descàrrega l'app
Policia fent una identificació

Drets i obligacions en les identificacions policials

20 Nov 2017

L’aparença no és motiu. Cap policia hauria de parar algú pel carrer només pel seu color de pell, trets físics o vestimenta.

Hi ha dues normes que -malgrat l’ambigüitat del reglament- els agents policials han de respectar en el moment de realitzar una identificació:

  1. Tenir i brindar un motiu de la mateixa
  2. Identificar-se degudament a través del seu número d’agent

Per tant, sempre que patim o veiem una identificació al carrer, tenim dret a:

  1. Preguntar pel motiu de la identificació
  2. Sol·licitar a l’agent el seu número d’identificació

Tot i això, la persona parada està obligada a cedir la seva identificació quan les autoritats policials ho demanin.

En l’àmbit de la protecció de la seguretat ciutadana, només hi ha dos motius que justifiquin una identificació policial:

  1. Quan hi hagi indicis que la persona en qüestió pogut participar en la comissió d’una infracció
  2. Per a la prevenció d’un delicte, sempre que hi hagi circumstàncies concurrents i sigui raonable i necessari fer-ho

En el marc del control migratori, el dret de lliure circulació només es concedeix als ciutadans amb nacionalitat espanyola, és a dir, no és universal. Segons les lleis vigents, estar en situació administrativa irregular en el territori espanyol constitueix una infracció. El cos nacional de la policia és l’encarregat d’identificar a les persones sense permís de residència. Però… És possible saber qui està en situació irregular només a través de les característiques físiques? Definitivament no. Les persones espanyoles no tenen unes característiques físiques homogènies que permetin diferenciar-les de les estrangeres i viceversa.

Els cossos policials estan obligats per la llei d’igualtat i no discriminació a no oferir un tracte discriminatori «per raça, religió, opinió, nacionalitat, sexe, edat, discapacitat, orientació sexual o altra condició o circumstància social o personal». Passant per alt aquesta llei i vinculant de manera directa a la població migrant (o percebuda com a estrangera) amb la inseguretat, s’està exercint la tasca policial d’una manera inefectiva i contraproduent respecte la seva missió inicial de protecció de la ciutadania.

Un altre aspecte de la normativa estableix que els membres dels cossos policials són responsables personals directes de les irregularitats en la seva actuació, posant d’aquesta manera el focus en les persones i negant que el racisme en les identificacions sigui un assumpte estructural de les polítiques e institucions. És a dir, més enllà que la decisió última de regir-se per aquests principis d’igualtat de tracte i no discriminació recaigui en la persona, entenem que aquesta és una manera més d’eludir la responsabilitat institucional que suposa la pràctica d’identificacions policials per perfil racial.

Un altre aspecte important a tenir en compte sobre els drets de la persona identificada és que en cas que hi hagi un registre o un escorcoll corporal, aquest l’ha d’efectuar una persona del mateix sexe, sense deixar a la vista parts del cos normalment cobertes per roba i en un lloc preservat de la vista de terceres persones.

Si la persona es resisteix i es considera que el registre ha de fer-se contra la seva voluntat, l’acció policial sempre haurà de ser proporcionada a la resistència oferida. Per més vague que aquest concepte de proporcionalitat pugui semblar, pot ser una eina per la denúncia davant d’una identificació irregular.

Pel que fa a la identificació dels agents, en el cas d’anar uniformats, els seus distintius bastarien com a identificació. En el cas que els policies vagin de paisà, aquests estan obligats a mostrar el seu carnet i la seva placa quan així es sol·liciti.

El paper clau de les persones que veuen una parada racista

És cert que moltes vegades el desig que prima és el de sortir de la situació el més aviat possible. I això s’explica pel fet que les parades racistes són en molts casos el començament d’una cadena de vulneracions posteriors. Aquí és quan la resta de la societat ha de veure’s interpel·lada a unir-se a aquesta lluita. No podem ser responsables per omissió i no involucrar-nos davant aquesta violació dels drets i les llibertats de les persones.

És per això que us animem a explicar-ho sempre que ho veieu o ho patiu, per demostrar que aquesta és una pràctica que existeix i que es dóna de manera regular i sistemàtica. La denúncia pública és la millor eina que tenim com a societat per tal d’incidir sobre la voluntat política i canviar les estructures policials.

Recorda: Un agent que es regeix per criteris de perfilació racial NO està complint amb la seva obligació. La identificació policial regida pel criteri del perfil racial és IL·LEGAL, DISCRIMINATÒRIA i INEFECTIVA per als fins pels quals es justifica.


* Fotografia: Olmo González / Flickr

Altres notícies

25 Jan 2022

Pareu de Parar-me: Una app per ‘vigilar els vigilants’

**El passat 4 de Novembre, SOS Racisme Catalunya va rellançar aquesta campanya per aturar la perfilació racial, juntament amb la app del mateix nom que servirà per donar avís en temps reals de les parades** ...

19 Nov 2021

L’actriu Sílvia Sopale fa una denuncia antiracista a través de l’obra Pareu de parar-me

_Per: Laia Martínez i Mariona Herrero_ [Sílvia Albert Sopale](https://www.pareudepararme.org/noticies/pareu-de-parar-me-una-protesta-contra-les-identificacions-per-perfil-etnic-1/), és l’única actriu de l’o...