Vols comunicar una parada policial per perfilació racial? Descàrrega l'app

Política de privacitat

La visita a aquesta web no suposa que la persona usuària quedi obligada a facilitar informació de cap tipus. Pel cas que la persona usuària proporcioni informació de caràcter personal, SOS Racisme Catalunya garanteix la privacitat d’aquestes dades i es compromet a custodiar-les per a evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. Les dades seran tractades de forma confidencial, observant les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides per la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes aplicables. SOS Racisme Catalunya pot fer ús d’aquestes dades de manera exclusiva (sense cedir-les a tercers) a accions o informacions relatives a l’objectiu amb el que han estat facilitades.

La persona usuària respondrà de la veracitat de les dades facilitades i SOS Racisme Catalunya es reserva el dret a excloure dels serveis registrats qualsevol persona usuaria que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions que corresponguin en dret.

En qualsevol moment es poden exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per escrit dirigit a l’oficina de SOS Racisme Catalunya situada a la Rambla Santa Mònica, 10 1a planta de Barcelona (08002), al telèfon 933010597 o per correu electrònic: comunicacio@sosracisme.org